Marusho

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (Marusho)

MRSH-01

Marusho

18-23 cm.

17 Kg.

40 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Marusho)

MRSH-02

Marusho

18-23 cm.

17 Kg.

40 pcs